Có 1 kết quả:

gǔ zāi

1/1

gǔ zāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

market crash