Có 1 kết quả:

fū sè ㄈㄨ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

skin color