Có 1 kết quả:

fū sè

1/1

fū sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

skin color