Có 1 kết quả:

kěn dìng bìng lì jù

1/1

Từ điển Trung-Anh

active conjoined sentence