Có 1 kết quả:

kěn dìng jù

1/1

kěn dìng jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

affirmative sentence