Có 1 kết quả:

Kěn ní dí Háng tiān Zhōng xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Kennedy space center, Cape Canaveral 卡納維拉爾角|卡纳维拉尔角[Ka3 na4 wei2 la1 er3 jiao3], Florida