Có 1 kết quả:

Kěn ní dí jiǎo

1/1

Kěn ní dí jiǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Cape Kennedy, name 1963-1973 of Cape Canaveral 卡納維拉爾角|卡纳维拉尔角[Ka3 na4 wei2 la1 er3 jiao3], Florida