Có 1 kết quả:

kěn qìng

1/1

kěn qìng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. đầu gân
2. nơi ngóc ngách lắt léo

Một số bài thơ có sử dụng