Có 1 kết quả:

fèi tōng qì

1/1

fèi tōng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pulmonary ventilation (medicine)