Có 1 kết quả:

wèi xià chuí ㄨㄟˋ ㄒㄧㄚˋ ㄔㄨㄟˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

gastroptosis