Có 1 kết quả:

zhòu yì fán yǎn ㄓㄡˋ ㄧˋ ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Descendants are great in numbers. (idiom)