Có 1 kết quả:

dǎn lì

1/1

dǎn lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) courage
(2) bravery