Có 1 kết quả:

dǎn náng

1/1

dǎn náng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

gall bladder