Có 1 kết quả:

dǎn gù chún ㄉㄢˇ ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cholesterol