Có 1 kết quả:

dǎn dà

1/1

dǎn dà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) daring
(2) bold
(3) audacious