Có 1 kết quả:

dǎn xiǎo guǐ

1/1

dǎn xiǎo guǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

coward