Có 1 kết quả:

dǎn qiè

1/1

dǎn qiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) timid
(2) cowardly