Có 1 kết quả:

dǎn qì

1/1

dǎn qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) courageous
(2) bold