Có 1 kết quả:

dǎn jiǎn zhǐ méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

choline esterase (ChE), hydrolyzing enzyme in blood plasma