Có 1 kết quả:

dǎn shí

1/1

dǎn shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

courage and insight