Có 1 kết quả:

dǎn pò

1/1

dǎn pò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) courage
(2) bravery