Có 1 kết quả:

bèi qì

1/1

bèi qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abandon
(2) desert
(3) renounce