Có 1 kết quả:

bèi dào ér chí ㄅㄟˋ ㄉㄠˋ ㄦˊ ㄔˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to run in the opposite direction (idiom); to run counter to