Có 1 kết quả:

bèi qí

1/1

bèi qí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dorsal fin