Có 1 kết quả:

tāi ér

1/1

tāi ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unborn child
(2) fetus
(3) embryo