Có 1 kết quả:

tāi pán

1/1

tāi pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

placenta