Có 1 kết quả:

pàng dūn dūn

1/1

pàng dūn dūn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) short and stout
(2) heavy-set