Có 1 kết quả:

pàng tóu yú ㄆㄤˋ ㄊㄡˊ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 鱅魚|鳙鱼[yong1 yu2]