Có 1 kết quả:

pàng zi

1/1

pàng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fat person
(2) fatty