Có 1 kết quả:

pēi náng

1/1

pēi náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(botany) embryo sac