Có 1 kết quả:

pēi céng

1/1

pēi céng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) germ layer
(2) layer of tissue in embryology