Có 1 kết quả:

shèng jǐng

1/1

shèng jǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wonderful scenery