Có 1 kết quả:

shèng jǐng ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

wonderful scenery