Có 1 kết quả:

shèng xuǎn

1/1

shèng xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to win an election