Có 1 kết quả:

bāo zǐ ㄅㄠ ㄗˇ

1/1

bāo zǐ ㄅㄠ ㄗˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 孢子[bao1 zi3]