Có 1 kết quả:

bāo jiāng

1/1

bāo jiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cytoplasm