Có 1 kết quả:

hú zuò fēi wéi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to run amok (idiom); to commit outrages