Có 1 kết quả:

hú wù jiù ㄏㄨˊ ㄨˋ ㄐㄧㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bearded vulture (Gypaetus barbatus)