Có 1 kết quả:

hú wù jiù

1/1

hú wù jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) bearded vulture (Gypaetus barbatus)