Có 1 kết quả:

hú chuī

1/1

hú chuī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to boast wildly