Có 1 kết quả:

Hú tú zú

1/1

Hú tú zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Hutu, an ethnic group in Rwanda and Burundi