Có 1 kết quả:

hú chě bā liū

1/1

hú chě bā liū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to talk nonsense