Có 1 kết quả:

hú jiāo pēn wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pepper spray
(2) OC spray