Có 1 kết quả:

hú guā

1/1

hú guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cucumber