Có 1 kết quả:

hú guā yú

1/1

hú guā yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

smelt (family Osmeridae)