Có 1 kết quả:

hú shuō bā dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

to talk rubbish