Có 1 kết quả:

Hú Shì

1/1

Hú Shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Hu Shi (1891-1962), original proponent of writing in colloquial Chinese 白話文|白话文[bai2 hua4 wen2]