Có 1 kết quả:

nǔ ròu

1/1

nǔ ròu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pterygium (medicine)