Có 1 kết quả:

xiōng dà jī

1/1

xiōng dà jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pectoralis major muscle (across the top of the chest)