Có 1 kết quả:

xiōng kuān

1/1

xiōng kuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

width of chest