Có 1 kết quả:

xiōng kuò

1/1

xiōng kuò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thorax