Có 1 kết quả:

xiōng kuò qiē kāi shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

thoracotomy (medicine)